Wolf redan nie pre odbornikov na komedie

Enigma II všeobecnej rivality naproti tomu tlačí epizódy betlehemov, ale aj tých súčasných, ktorí sa usilujú preniknúť za domorodé výsmech Masurie. Súčasné rovnaké prostredie, juxtapozície s plachtením aj so show jazerami, pravdepodobne potvrdzuje mnoho bohatých štandardov, ktoré sú správne pripútané k všeobecnej búrke draca II. Ktoré hry by sme mali priniesť do nášho dobrodružného časopisu? Jednou z najdôležitejších spomienok medzi bojovými sekvenciami, z ktorých je Masúria šťastná, je vlastníctvo Adolfa Hitlera vo Fort Wilcze. Preto sa upustilo od najdôležitejších zábav tohto odvetvia, ktoré sa zaoberá neobmedzenou preferenciou nových prenasledujúcich nováčikov v Masurii. Bizarným hrdým príkazom zábavy je panoptic ponúkaný do druhej poľskej bitky. Prežil Twierdza i Coójnie v bunkroch Mamerki a jeho fenomenálne bydlisko a prenikavá výstava vedú k tomu, že súčasná pobočka múzea je stále dostupnejšia. Posledné poďakovanie za ňu má všetci preskúmať tajomstvá II. Všeobecného písma v obrazovom systéme a navyše vidieť Masúriu z netradičných možností. Ale súčasná cesta okolo, ale jazerá tiež kanoistika. Potom vynikajúce putovanie, ktorého hlavnou prioritou je vysvetliť spektrum mazurských kasemátov.