Rakovina macky

Rastúce povedomie lekárov a týchto žien o včasnom odhalení rakoviny, ako aj o rôznych chorobách reprodukčného systému, zvýšilo popularitu inej metódy gynekologického vyšetrenia. Jedným z prvých testov tohto štandardu, ktorého cieľom je zakázať alebo zabezpečiť nezrovnalosti, je kolposkopia.

Táto otázka je odstránená kolposkopmi. Existujú teda optické nástroje, ktoré sú skvelé na včasnú diagnostiku prekanceróznych stavov, detekciu infekcií HPV alebo infekcií pohlavných ciest. Vzhľadom na to, že kolposkopy môžu zväčšiť pozorovanú oblasť 10 až 40-krát, vyznačujú sa vysokou presnosťou - určite väčšou ako iné nástroje používané pri gynekologických vyšetreniach. Pozorovaná oblasť sa na obrazovke zobrazí vo veľkom rozlíšení, aby lekár mohol určiť obraz už počas vyšetrenia. Ak sa zistia rušivé zmeny, lekár použije kolposkop na odrezanie a poskytnutie podrobnejších laboratórnych testov. Čo je obzvlášť prestížne, pretože aj napriek obrovskému rozvoju technológií používaných v medicíne, príliš neskoro rakovina stále dáva menšiu šancu na pozitívnu liečbu. Ďalšou výhodou použitia tohto zariadenia je skutočnosť, že pravdepodobne zaznamená pozorovaný obraz do kože fotografií alebo video materiálu. Hneď po jednom vyšetrení a odovzdaní zaznamenaného materiálu pacientovi je k dispozícii na podrobnejšie sledovanie skúmanej oblasti. Mnoho žien sa obáva pravidelných kontrol. Zvyčajne je daná strachom z odhalenia choroby a možnej bolesti, ktorá sa objaví počas samotného vyšetrenia. Väčšie povedomie o použití inovačných metód v medicíne alebo o jednom teste kolposkopmi alebo inými zariadeniami používanými v gynekologickom výskume by mohlo pomôcť aspoň v prísnom štádiu znížiť stres spojený so skúsenosťami, čo zabránilo mnohým nepríjemným následkom.