Pokladna gastronomia

Príjem z pokladnice novitus lupo je obzvlášť aktuálnou skutočnosťou aj pre manažéra a pre človeka. Toto je dôležité pri vydávaní takýchto dokladov o predaji, nové doklady by sa mali zakaždým vziať s potvrdením.

Bohužiaľ, niektorí z nás nevenujú väčšiu pozornosť návrhom zákonov, ktoré môžu mať v mnohých úspechoch vážne následky. Ako dlho by sme mali takéto výtlačky robiť z registračných pokladníc, v ktorých situáciách pre nás môžu byť užitočné?

V záujme úspechu podnikateľov je návrh pomerne jednoduchý. Mali by zbierať kópie potvrdení po dobu 5 rokov - v prípade auditu hlavy štátnej pokladnice. Prečo je tento dokument vždy zákazníkom?Tento malý kúsok papiera v mnohých úspechoch, ktoré používajú veľa významov. Ak vieme platnosť potvrdenky o pokladni a vieme, ktorý z nich má takýto dokument správne uložiť, môžeme veľa získať. To má za následok predovšetkým súčasné prípady, v ktorých chceme inzerovať kúpený tovar alebo ho odovzdať a vziať jeho peniaze. V takom prípade nás predajca požiada o predloženie potvrdenia o potvrdení inzerovanej transakcie. O koľkej sa musíme postarať, keď má potvrdenie pre nás pracovať pri podávaní sťažností? Ak nakupujeme potravinové výrobky, môžeme nahlásiť problémy s nimi spojené do 3 dní. Po dlhšiu dobu by sme si mali uchovávať tieto potvrdenky, ktoré sú dokladom o kúpe oblečenia, obuvi, nábytku alebo RTV vybavenia. Zákon nám tu poskytuje 24 mesiacov na odhalenie nezrovnalostí a nahlásenie sťažností. V momente, keď nedostaneme potvrdenie, naša sťažnosť nebude, samozrejme, prijatá. Čím väčšia je výhoda inzerovaného tovaru, tým väčšia je strata spojená s neexistenciou dokladu potvrdzujúceho takýto predaj.

Pamätajme na príjmy, ktoré nám musí predávajúci pri nákupe dať. Uistime sa tiež, že sa takéto dokumenty nosia ideálnym spôsobom. Môžeme vyrobiť obálky, v ktorých budeme zhromažďovať príjmy v chronologickom čase, môžeme ponechať špeciálny box pre tento bod. Je dôležité, aby bol dokument potvrdzujúci nami vykonané transakcie chránený, pokiaľ môže byť základom pre podanie sťažnosti.