Naplasti na detske oblecenie

Skutočné nebezpečenstvo výbuchu je v prípade poprášenia vzduchu inými druhmi prachu. Potom môžu mať drevný prach, jemný uhoľný prach alebo práškové farby. Na konci veľkej pozornosti malých zŕn prachu rôzneho pôvodu sa môže dostať do explózie. Zapálenie pravdepodobne žije v dôsledku otvoreného ohňa, elektrických iskier, elektrostatických prúdov alebo tých častí strojov, ktoré sú ohrievané na širokú teplotu.

Aby sa minimalizovalo riziko výbuchu a výbuchu, sú potrebné systémy odsávania prachu, pričom najvyššiu účinnosť systému na odstraňovanie prachu zabezpečujú lokálne pobyty, ktoré môžu mať formu samonosných ramien, odkvapov alebo odkvapov, ktoré sú nasmerované v blízkosti zdroja emisií. Každý prachový klaster by mal byť pravidelne odstraňovaný tak, aby som sa nedostal k hromadeniu a opätovnému usadzovaniu prachu. Je tiež potrebné pravidelne vyprázdňovať nádobu na prach.

Zariadenia na odsávanie prachu by chceli existovať v kombinácii s informáciami atex. Ventilátory a filtre sú hodené tak, aby vyhovovali súčasným normám. Inštalácia atex (atex inštalácia v centrálnej verzii sa predpokladá z výbušných panelov, ktoré spôsobujú výbuchový filter. Filtre môžu byť jedno alebo môžu byť opakovane použiteľné.Výbuch prachu v konštrukcii spôsobuje, že membrána sa ťahá, výbušné plyny sa uvoľňujú do obsahu v takom postupe, že sa nevracajú k poškodeniu filtra.

Na hasenie iskier alebo moderných systémov na uhasenie iskier na pozadí zariadenia pomocou oxidu uhličitého sa môžu použiť voliteľné zariadenia pre systémy odsávania prachu. Spätné klapky by mali byť namontované na vetracích kanáloch dodávaných do filtra. Úlohou klapiek je chrániť šírenie plameňa v zariadení.