Lesny poziar glubczyce

Moderné inštalácie ATEXZnečistenie ovzdušia prachom (hlavne drevného pôvodu, práškovými farbami alebo jemným uhlím, ktoré majú veľmi škodlivé účinky, často kvôli extrémne vysokému riziku výbuchu. Podľa výskumu je najbežnejšou príčinou explózie značne veľká koncentrácia malých peľových zŕn. Zdrojom peľového zapaľovania je to, že nehrozí len otvorený oheň, ale aj malá elektrická iskra, mechanické iskrenie a elektrostatické prúdy. Na zabránenie výbuchu by sa mali používať moderné inštalácie ATEX. Na svadbu je na ich trhu stále viac profesionálnych spoločností, ktoré majú vysoko kvalitné inštalácie za veľmi bežnú cenu, takže pri hľadaní vhodných odborníkov by nemali existovať žiadne väčšie problémy.

Bezpečné vetranie a odprašovanieAby boli zariadenia na odprašovanie a vetranie čo najúčinnejšie, používajte špeciálne sacie dýzy, miestne odsávače (ako v koži samonosných ramien a odsávače párov, ktoré sú umiestnené čo najbližšie k miestu emisie akýchkoľvek znečisťujúcich látok. Je dôležité mať na pamäti viac a zabezpečiť presné odstránenie všetkých prachových agregátov, a tým zabrániť tomu, aby prach stúpal a znova sa usadil. Dôležitým problémom je úplné a systematické vyprázdňovanie nádob na prach. Vo formách, keď sa prach spája na podlahu haly, stojí za to použiť špeciálne priemyselné vysávače. Profesionálne inštalácie ATEX chcú byť správne uzemnené a čo je najdôležitejšie, nemôžu akumulovať elektrostatické náboje, prostredníctvom ktorých môžu vytvoriť iskru. Odsávacie potrubia musia byť vyrobené s hrúbkou steny 2 až 3 mm.

http://sk.healthymode.eu/start-detox-5600-transdermalne-osetrenie-cistiace-telo-toxinov/

Profesionálne ventilátory a filtreV nových zariadeniach na vetranie a odprášenie, ktoré sú na začiatku ohrozené, sa oplatí používať ventilátory a filtre so zdravou ochranou pred výbuchom, s rôznymi informáciami ATEX. Filtre odolné proti výbuchu by mali obsahovať špeciálne výbušné panely. V závislosti od potrieb môžu byť jednorazové alebo opakovane použiteľné. Pod vplyvom výbuchu jemného prachu pri konštrukcii ATEX membrána rýchlo praskne a uvoľňuje všetky výbušné plyny priamo do atmosféry, vďaka čomu sa filtre nepoškodia. Zariadenia s nebezpečenstvom výbuchu by mali byť vybavené špeciálnym hasiacim systémom aj v súčasných hasiacich systémoch vo vnútri samotných zariadení. Viac na každom ventilačnom potrubí zasielanom do filtra by mali byť namontované spätné klapky, ktoré dokonale bránia šíreniu plameňa v samotnej inštalácii v dôsledku výbuchu nebezpečného prachu vo filtroch.

Potlačenie výbuchuModerné systémy potlačenia výbuchu sú v súčasnosti najúčinnejšou a pravidelne používanou metódou ochrany rôznych zariadení pred účinkami výbuchu. Systémy potlačenia výbuchu sa zvyčajne prispôsobujú konkrétnemu valcu HRD, infračerveným a tlakovým senzorom a profesionálnemu riadiacemu stredisku. Hlavnou úlohou systému je rozpoznať výbuch v jeho prvej fáze. Potom nasleduje vstrekovanie špeciálneho tlmiaceho prostriedku, ktorého predpokladom je potlačenie nebezpečného výbuchu. Moderné inštalácie ATEX majú veľmi krátku dobu odozvy. Od chvíle, keď sa zistí nebezpečenstvo výbuchu, môže úplné potlačenie trvať iba tisícinu sekundy.