Klasifikacia hrozieb informacnej bezpecnosti

Každý podnik, v ktorom sa vyrábajú technológie spojené s ľahkosťou výbuchu, musí byť certifikátom na ochranu pred výbuchom. Zákon vyžaduje a aby takýto materiál podpísal zamestnávateľ, napr. Riaditeľ závodu, prezident, majiteľ spoločnosti atď.

https://gh-b.eu/sk/

Dokument o ochrane pred výbuchom sa nemení podľa právnych predpisov EÚ a vnútorných vnútroštátnych noriem. Presne definované pravidlá určia, čo by sa malo v texte nachádzať, v akom poradí by sa údaje mali vydávať.

Dokument je rozdelený do troch častí.

Dôležité sú všeobecné údaje o nebezpečenstve výbuchu. Presne sa zvažujú nehody s výbušnou atmosférou. Klasifikácia priestoru pre priestory s nebezpečenstvom výbuchu sa pripravuje vo vzťahu k množstvu a hodnote nebezpečenstva. V počiatočnom úlovku dokumentu na ochranu pred výbuchom sa uvádza aj stručné vyhlásenie o existujúcich ochranných opatreniach.

Ďalšia skupina dokumentu obsahuje relevantné informácie v kombinácii s posúdením rizika a rizika výbuchu. Hovorí o spôsoboch, ako zabrániť explózii a dáva hranice ochrany pred škodlivými účinkami výbuchu. Druhá časť špecifikuje technologické a organizačné bezpečnostné opatrenia.

Tretia časť dokumentu o ochrane pred výbuchom sa skladá z informácií a podporných dokumentov. Dostanete tu protokoly, svedectvá, potvrdenia a metódy. Obvykle sa predkladajú v plnom rozsahu na objednaný zoznam alebo vyhlásenie bez prílohy.