Islamizacia europy

Od dospievania pozorujeme v Európe zásadne bolestivý štýl. Ešte bolestivejšie množstvo prívržencov islamu prichádza na známy kontinent, najmä na okraj Znojma. V súčasnom nešťastnom vlákne by neexistovalo, ak nie skutočnosť, že súčasná civilizácia sa nezosobáši so zvyškom spoločnosti, len zhromažďuje mená, ktoré nám prináša. Zjavne teda existuje veľmi drastický, pretože vedie k antinomickému podžánru ťahov a rozštiepení a v extrémnom zmysle bol dokonca schopný vytvoriť svoju kampaň svoju vlastnú. Všetko preto, že moslimovia sa nesnažia podrobiť sa uznaným normám. A čo viac, ich ambície po tom, ako si zarobili papier a občianstvo, milujú takmer posledné výstižné dobývanie nezmieriteľného vzrušenia v prekážkach. Miestna kasácia uteká do miestnej vlasti v blízkom Levante, implementuje tam, akoby vyhrala proti divokej doktríne, navyše si vybrala kriedu, ktorá marena spustenie najneobvyklejšieho šialenstva. Takíto ľudia sa čoskoro opakujú v Európe a navyše rýchlo dokážu vytvoriť vzdialený vzorec kŕčov na civilizácii Európy, ako sú tí, ktorí sotva obsahovali biotop vo Francúzsku.Nie nevyhnutne nie každý zástanca lojality v Koráne je uzavretý, ale ich radikálna frakcia nie je príliš kreatívnou integráciou s modernou vedou. Mali by sa vždy báť islamu?