Frogova financna sprava

Železnice v uznesení o DPH s účinnosťou od 1. januára 2015 sa stali povinnými prvkami, ktoré sú základom pre zúčtovanie operácií. Ale nie každá žena, ktorá podniká, musí byť taká.

Zrušenie z dôvodu držania pokladnicePokladnice nie sú potrebné v prípade osôb, ktorých ročný obrat nepresahuje 20 000 PLN, pričom povinnosť mať hotovosť sa vzťahuje len na spoločnosti, ktoré spôsobujú predaj jednotlivcom a poľnohospodárom. Spoločnosti, ktoré sú povinné vykonať zúčtovanie s použitím registračných pokladníc, musia zároveň zaregistrovať každú transakciu, ktorá nastala po kúpe pokladnice. A spoločnosti, ktoré v poradí roka prekročili obrat vo výške 20 tisíc zlotých, by mali začať zaznamenávať príjem pomocou pokladne po 2 mesiacoch odo dňa, kedy prekročili uvedený limit. Registračné pokladne nemusia a musia mať podniky, ktoré poskytujú vzdelávacie, finančné, poisťovacie a telekomunikačné služby.Pomoc pri nákupe hotovostiNákup registračnej pokladnice je rádovo niekoľko sto zlotých, avšak podnikateľ, ktorý si kúpi pokladnicu, môže vytvoriť až 90% kúpnej hodnoty pre krízu, avšak zrážka nesmie prekročiť 700 PLN. Podnikateľ, ktorý si kúpil registračnú pokladnicu, musí na vykonanie takého odpočtu podať daňovému úradu písomné vyhlásenie o používaní registračnej pokladnice pred jej začatím, so skutočným určením miesta použitia registračnej pokladnice a potvrdením o splnení požiadaviek záznamových zariadení v súlade s daňovým zákonom o DPH. Je však dôležité stratiť úľavu pri kúpe registračnej pokladnice, keď pokladňa nie je opravená. Spolu so zákonom by sa zariadenia, ktoré registrujú predaj, mali servisovať aspoň raz za 25 mesiacov v špeciálnych službách.Byť registračnou pokladnicou je spojená s povinnosťou uchovávať kópie vydaných potvrdení (na 2 roky a denných, týždenných a mesačných správ (po dobu 5 rokov od konca účtovného roka, v ktorom boli predložené. Samozrejme, že pokladník je povinný vystaviť originálne príjmy zákazníkom.